Oferta de treball

L'empresa ID Logístics està construint naus industrials a la Bisbal del Penedès. Per tal d'iniciar l'activitat demanda d'uns 150 llocs de treball amb les característiques següents:

Oferta: mossos de magatzem i/o preparador de comandes

Jornada laboral: No s'especifica.

Lloc de treball: La Bisbal del Penedès.

Funcions a realitzar: Totes les pròpies d'un mosso de magatzem i/o preparador de comandes.

Observacions: Experiència en radiofreqüència, picking i en transpalet elèctric.

Indicacions: Cal presentar CV.

Inscripcions i més informació a l'Ajuntament d'Albinyana de dilluns a divendres de 9 a 14 h.