Eleccions al Parlament de Catalunya. Exposició pública del cens electoral.

Es posa en general coneixement que amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre i en compliment de l’establert a la Llei orgànica del règim electoral, article 39, del 3 al 10 de novembre estaran en exposició pública les llistes del Cens Electoral amb l’objecte que cada ciutadà pugui fer la consulta sobre la seva inscripció i, si s’escau, presentar reclamació.
 
Per consultar el cens electoral cal que us adreceu a les oficines de l’Ajuntament.
 
 El cens que s’utilitzarà es va tancar l’1 d’agost passat.