Repunt de l’atur durant el mes d’octubre

Les dades d'atur del mes d'octubre al municipi d'Albinyana han sofert un increment en relació al tancament de la xifra de persones aturades a final de setembre.


En total, la darrera xifra d'aturats és de 195 persones aturades, que representa un increment de 16 persones en relació a final del mes anterior.


La taxa d'atur al municipi a final de setembre està situada en un 18,92%, un punt per sobre de la mitjana de la comarca. A nivell del Baix Penedès a final d'octubre hi va haver un increment de 659 persones en situació d'atur, que fa que al conjunt dels catorze municipis hi hagi 8.340 persones sense feina.


Les dades són facilitades per l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya.