Subvenció Diputació de Tarragona: Seguretat Zones de Bany

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut 7.660,00 euros de la Diputació de Tarragona en concepte de subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a seguretat en les zones de bany.