BASE, Gestió d’Ingressos: Compte de Pagament Personalitzat

BASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà als contribuents agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos.

 

Quins tributs?: L’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). També les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d’aigua.

 

Els contribuents interessats de sol·licitar aquest nou servei de cara a l'any 2018 poden fer-ho fins al proper 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat, o en qualsevol de les 39 oficines repartides pel territori.

 

Compte de Pagament Personalitzat [PDF]