Subvenció Diputació de Tarragona: PAM

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Albinyana de 197.972 euros, 150.000 euros en concepte del programa PAM d’Inversió i 47.972 euros en concepte del programa PAM Despesa corrent.

 

L’obra d’Inversió, amb un pressupost de 209.848 euros, consistirà en la renovació de la xarxa d’aigua potable del c/ Everest i c/ Monegros de la urbanització de Bonaterra II, i s'executarà l’any 2018.

 

Pel que fa a la despesa corrent, consistirà a sufragar les despeses diàries de funcionament dels diferents serveis que ofereix el municipi.