L’Ajuntament i Aigües d’Albinyana creen un fons social per ajudar a les famílies amb menys recursos

L'Ajuntament d'Albinyana i la companyia concessionària del subministrament d'aigua potable al municipi, Aigües d'Albinyana-Aqualia, han signat un conveni per a la creació d'un fons social de solidaritat, amb una dotació inicial de 2.000 €, adreçat a les famílies amb greus dificultats econòmiques per fer front al pagament dels seus rebuts de l'aigua. Aquest fons els ha de facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua potable al seu habitatge.

 

L'aigua és un element de primera necessitat, però la caiguda dels ingressos familiars derivada de la crisi econòmica dels últims anys, ha fet que algunes famílies hagin tingut moltes dificultats per fer front a les despeses de subministraments bàsics, com és el propi consum d'aigua.

 

Davant d'aquest fet, Ajuntament i Aqualia han impulsat la creació d'aquest Fons Solidari per ajudar a aquelles famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social. La dotació econòmica va a càrrec de l'empresa concessionària. Els ajuts són descomptes o quantitats a fons perdut i van dirigits a les persones i/o unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial. La durada del conveni és d'un any prorrogable de forma expressa si cap de les parts manifesta res en contra.

 

Les persones que necessitin participar d'aquest fons -que s'emmarca en l'aplicació de la llei 24/2015 de pobresa energètica- es podran adreçar a l'Àrea de Serveis Socials o a les oficines d'Aigües d'Albinyana.