Ampliació del període de pagament del padró de vehicles

BASE ens informa que, a causa de problemes en el repartiment de les cartes de pagament, s'ha ampliat el període per pagar el padró afectat fins al 29/06/2018.

Els rebuts en qüestió són el de l'Impost de Vehicles i que ara es disposarà d'un mes addicional.

Aquest canvi no afecta els rebuts domiciliats al compte bancari, que es passaran a cobrament com s'havia fet habitualment.