Seguirà la renovació de la xarxa d'aigua a Bonaterra

La Junta de Govern celebrada el passat 26 d'abril va aprovar definitivament el projecte de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable als carrers Pedraforca, Gredos, Turó de l'home, Mont Perdut i Puig Major de la urbanització Bonaterra II.

Aquest projecte que té un pressupost de més de 234 mil euros, permetrà acabar la renovació de la zona sud de la urbanització. Actualment s'estan executant els treballs als carrers Everest i Monegros, que s'espera que restin acabats abans del proper mes d'agost.

Les obres actuals es van adjudicar a l'empresa Hidràulica i Obras, per un import de 209 mil euros (iva inclòs). Es renova la canonada principal de distribució i les de derivació cap a escomeses particulars. També es col·loquen vàlvules de seccionament i hidrants.