Subvenció Diputació Consultoris Locals 2017

L'Ajuntament d'Albinyana ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.532,25 € per a l’adquisició de dos Desfibriladors Externs Automatitzats (DEA) que s’instal·laran en edificis municipals.