Aigües d'Albinyana ha detectat 7 fraus al llarg del 2018 que suposen més de 941.000 litres d'aigua

Es detecten les manipulacions dels comptadors perquè no comptin l'aigua que hi passa

 

Aigües d'Albinyana porta a terme una campanya continuada per vigilar, controlar i detectar possibles accions fraudulentes de consum d'aigua amb el comptador manipulat o connexions sense autorització a la xarxa general, donat que aquest fet afecta negativament a tots els usuaris.

 

Els operaris inspeccionen periòdicament la xarxa d'abastament d'aigua per realitzar aquest control. En el que va d'any s'han localitzat 7 fraus, corresponents a 941.000 litres d'aigua.

 

En el moment que els inspectors del Servei Municipal d'Aigües localitzen un possible frau, s'estén acta amb el vigilant municipal i es realitzen fotos per a l'estudi del cas. En confirmar-se la infracció, l'empresa procedeix a la retirada del comptador de manera immediata, es deixa una targeta de comptador retirat per frau, es realitzen més fotografies i es fa la comunicació certificada a l'Ajuntament d'Albinyana i al propietari de l'habitatge, de la incidència detectada. Si l'infractor no es presenta a les oficines d'Aigües d'Albinyana o no abona l'import corresponent, es deriva al cas al departament jurídic que estudia la presentació d'una denúncia al jutjat.

 

En la majoria de casos, els fraus es tracten de manipulacions del comptador per tal que no comptabilitzi l'aigua que hi passa. Algunes situacions de connexions il·legals, comptadors manipulats o ús inapropiat de l'aigua, han estat gràcies a un avís de veïns del municipi. Ho han fet comunicant la situació mitjançant el telèfon d'Atenció al Client 900 81 40 81.

 

Aquestes situacions també es poden comunicar mitjançant l'aplicació gratuïta smart aqua o a la web http://www.smart-aqua.com/cat/