Albinyana acaba el 2018 amb 181 persones aturades al municipi

A final del darrer mes del 2018 hi havia en situació d'atur al municipi albinyanenc un total de 181 persones, el que representa una variació de 15 persones menys a l'atur que a finals del desembre del 2017.

 

Les dades de persones aturades a final del mes de desembre al municipi d'Albinyana han seguit baixant en relació al mateix més de l'any passat mantenint la tendència de recuperació de l'ocupació.

 

 En relació al mes de novembre passat, l’atur s’ha reduït en 6 persones. La taxa d'atur registrat al municipi el mes de setembre va ser del 18,78%.

 

Aquest ha estat l’evolució de les xifres d’atur al llarg de l’any 2018 al municipi.

 

MES DE L’ANY 2018

PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

GENER

214

FEBRER

216

MARÇ

220

ABRIL

210

MAIG

208

JUNY

182

JULIOL

165

AGOST

168

SETEMBRE

181

OCTUBRE

200

NOVEMBRE

187

DESEMBRE

181

Les dades han estat publicades per l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.