Màxim històric d'habitants al municipi

La xifra oficial de població d’Albinyana feta pública el dia 2 de gener d’enguany. amb les dades oficials de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), del padró municipal tancades a 1 de gener de 2018 és el màxim històric assolit mai al municipi amb un total de 2.371 habitants. La xifra ha augmentat un total de 31 persones en relació a un any anterior.

 

Amb el següent quadre es pot comprovar quina ha estat l’evolució des d’inici del segle XXI al municipi.

 

Habitants a 1 de gener de l’any

Núm. Habitants

2018

2371

2017

2340

2015

2320

2010

2314

2005

2036

2000

1380

 

La població del municipi, per sexes, es divideix en 1.202 homes i 1.169 dones.

 

El Padró municipal d’habitants és el registre administratiu on hi consten els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. La seva formació, manteniment, revisió i custodia correspon als ajuntaments, els quals envien a l’INE les variacions mensuals que es produeixen en les dades del seu padró. D’aquesta gestió, l’INE que fa les comprovacions i corregeix possibles errors o duplicitats, obté per a cada municipi la xifra de població. El padró es tracta d’un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.