Diputació de Tarragona: subvenció activitats culturals singulars “Liceu a la fresca"

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Albinyana una subvenció per import de 487,40 €, per a la projecció de l’activitat “Liceu a la fresca” que es va celebrar el passat dia 16 de juny de 2018.