Recollides més de 110 tones de residus durant el mes de març al municipi d'Albinyana

L'empresa ECOBP que recull les diferents fraccions de residus al municipi d'Albinyana ha fet públiques les dades de la recollida del mes de març. En ella es constata un petit augment dels quilos recollits en contenidors de reciclatge en relació al mateix mes de l'any passat. Aquí es pot veure l'evolució en quilos i fraccions:

Mes de Març

Paper-cartó

Envasos

Vidre

Orgànica

Rebuig

2019

4147

2787

6054

11619

83117

2018

3798

3907

2629

10957

75256

 

 

També s'han recollit en els diferents contenidors per a residus de poda un total de 5110 quilos. Tot plegat fa que al llarg del mes la recollida selectiva hagi estat un 23% del total, xifra que està encara lluny de la situació desitjable, tot i que s'emmarca dins la mitjana de la majoria de municipis del Baix Penedès.


Davant aquesta situació, l'àrea de Medi Ambient municipal planteja un canvi de sistema de recollida passant de les actuals illes de contenidors a recollida porta a porta. La seva implantació es preveu que permeti un canvi d'hàbits que ajudi a augmentar la consciència i necessitat de fer bé el reciclatge. També s'està estudiant el pagament per generació com a mesura facilitadora d'una major recuperació. Es tracta de canviar l'actual taxa plana que tothom paga -recicli o no- per un sistema que implica pagar menys si és generador de menys residus. El seu control és més fàcil amb la implantació d'un sistema porta a porta perquè permet la individualització de la recollida.