Convocatòria Ple de Constitució Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA


Tipus de convocatòria: Ple de Constitució Ajuntament
Data i hora: 15 / de juny / 2019 a les 13:00
Lloc: Sala de sessions

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Constitució de la mesa d’edat .

 

2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.

 

3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la Corporació.

 

4.- Elecció de l’alcalde o alcaldessa.

 

5.- Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.

 

6.- Donar compte per part del secretari interventor, de les existències dels valors dipositats, així com llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.

 

7.- Acte de cloenda de la sessió.