Subvenció Diputació de Tarragona: PAM 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Albinyana de 62.931 euros, 30.000 euros en concepte del programa PAM d’Inversió i 32.931 euros en concepte del programa PAM Despesa corrent.

 

L’obra d’Inversió, amb un pressupost de 48.096,21 euros, consistirà en la pavimentació i ampliació d’una part del camí de Les Peces a Albinyana.

 

Pel que fa a la despesa corrent, consistirà a sufragar les despeses diàries de funcionament dels diferents serveis que ofereix el municipi.