Es redueix l’atur durant el mes de juny al municipi.

Les dades d'atur registrat a Catalunya corresponent al final del mes de juny marquen que al municipi d'Albinyana hi havia un total de 180 persones en situació d’atur, el que representa una variació de 8 persones menys a l'atur en relació a les xifres de finals del mes de maig.

El mes de juny és habitualment un mes on les dades d’ocupació són bones com s’acredita en el resum següent on es veuen les persones aturades cada any;

MESOS

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

JUNY

189

164

182

180

MAIG

179

188

208

188

 

Les dades les publica l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.