SMS per avisar d'avaries en la xarxa municipal d'aigua

SMSAigües d'Albinyana, ja té en marxa un servei d'avisos per SMS per comunicar possibles situacions d'avaria en la xarxa municipal d'aigua, avisant als usuaris afectats. A més, també s'avisa de la resolució de la incidència. Aquest sistema s'activa automàticament si s'ha facilitat el número de telèfon mòbil a l'empresa.

 

D'aquesta manera, la companyia desitja millorar el servei prestat a tot el veïnat, ampliant els seus canals de contacte i els seus horaris d'atenció, posant a la disposició de tots els usuaris diferents formes de realitzar les seves gestions perquè cadascú triï la que millor s'adapti a les seves necessitats.


A més, per a evitar possibles incomoditats, la companyia també avisa a través d'aquest sistema del possible impagament d'una factura, ja sigui per la finalització del període voluntari del pagament o per devolució del banc per qualsevol motiu.


En el text de l'SMS s'indica que Aigües d'Albinyana ofereix la possibilitat de realitzar la gestió a través de l'app Aqualia Contact, que permet efectuar el pagament a qualsevol hora de qualsevol dia de la setmana i des de qualsevol lloc, simplement amb el mòbil o la tauleta.


A més, també es pot realitzar aquesta gestió a través de l'oficina virtual, accessible des de www.aqualia.com, o a través del telèfon gratuït 900 81 40 81.

 

Tots aquests canals – SMS, app, oficina virtual i telèfon – que no requereixen la presència física, eliminen les incomoditats dels desplaçaments i possibles esperes, i a més contribueixen a cura del medi ambient en prescindir de l'ús del paper o de la contaminació associada als diferents mitjans de transport.