180 persones aturades al municipi a final d'octubre

Les dades d'atur registrat a Catalunya corresponents a final del mes d'octubre exposen que al municipi d'Albinyana hi ha un total de 180 persones aturades, el que representa una variació de 7 persones més amb relació a final del mes de setembre. Aquesta xifra d'aturats però és inferior a la del mateix mes de fa un any, quan a finals d'octubre del 2018 hi havia al municipi 200 persones en atur.

La taxa d'atur registrat al municipi el mes de setembre se situa al 17,16%, lleugerament per damunt de la mitjana de la comarca que està situada en el 15,66%. Fa un any, la taxa -al municipi- era del 18,78%.

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR:

 

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

OCTUBRE

203

195

200

180

 

 Les dades han estat publicades per l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.