RELLEU A LA SECRETARIA MUNICIPAL

Aquest matí s'ha produït el relleu a la secretaria-intervenció de l'Ajuntament d'Albinyana. El senyor Josep Gomis, després de més de trenta-vuit anys exercint les funcions de secretari-interventor municipal, ha estat rellevat pel senyor Manel Martínez, funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció. Una vegada realitzats tots els tràmits legals, avui mateix, el senyor Martínez ja ha passat a exercir aquestes noves responsabilitats.

Josep Gomis va entrar a treballar a l'Ajuntament d'Albinyana l'any 1981 i s'ha mantingut en aquesta administració des d'aquella data. En el darrer Ple, la Corporació Municipal va agrair-li els serveis prestats per aquesta dilatada trajectòria de servei públic a l'ajuntament albinyanenc.