Centres d’educació infantil curs 2018/19

L'Ajuntament d'Albinyana ha demanat una subvenció a la Diputació de Tarragona per import de 8.750 € referent al Programa Extraordinari per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018/19.