XIFRA RÈCORD DE POBLACIÓ AL MUNICIPI

Les darreres xifres oficials de població confirmen que al municipi d'Albinyana hi viuen més persones que mai. La nova xifra oficial de població  és de 2.438 persones, repartides entre 1243 homes i 1195 dones. La variació amb relació a les dades del 2018 ha estat de 67 persones més.

La tendència d'augment s'ha mantingut els quatre darrers anys, que han passat dels 2.303 habitants el 2016, 2340 el 2017 i 2371 l'any 2018.  Veure les dades en l'enllaç següent:

DADES IDESCAT