SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS DE TRIBUTS

La Diputació de Tarragona ha modificat el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica a la ciutadania davant la crisi del Coronavirus.

El decret de la Diputació de Tarragona resol suspendre els períodes d’ingrés inclosos al 'Calendari Fiscal de 2020' dels ingressos dels municipis, que com Albinyana,  tenen delegada a favor de BASE la recaptació dels seus impostos i taxes.

Pel que fa al municipi d'Albinyana, el primer termini afectat per la mesura és el de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Transmissió Mecànica (IVTM), previst per iniciar-se el 29/3/20, el qual queda ajornat.

L'Ajuntament d'Albinyana també  ha previst retornar la meitat de la quota del mes de març per assistència a la llar d'infants i no es posarà a cobrament cap rebut mentre duri l'estat d'alarma.