FUNCIONAMENT DEL SOC I DEL SEPE EN L'ESTAT D'ALARMA

Amb relació a la situació d'alarma sanitària per la pandèmia per coronavirus des de l'0ficina de Treball del Vendrell s'informa de com treballen actualment:

La feina es va via telemàtica i telefònica. A l'Oficina de Treball s'atén per telèfon i també via la bústia de correu electrònic de l'OT: otg_vendrell.soc@gencat.cat 

Al SEPE del Vendrell també es comunica amb els usuaris telefònicament i es fan les tramitacions de sol·licituds o consultes de forma similar a la que es faria de manera presencial

Davant d'això, 

EL SOC INFORMA: 

La renovació de les demandes (fitxar cada tres mesos) es fa de manera automàtica des del passat 13 de març. No caurà baixa cap demanda per aquest motiu.

Es pot fer el tràmit telemàtic d'activació de la demanda en baixa a la web del SOC, sempre que es conegui el PIN (si no disposa, es pot recuperar a la mateixa web)

S'ha habilitat a la web del SOC un formulari per a auto inscripció de la demanda per part dels mateixos usuaris: nou procés d'inscripció bàsica COVID-19. Adreçat a noves inscripcions i/o les que no es van poder fer com a activació per tràmit telemàtic. 

S'ha habilitat un nou número 900 gratuït, per atendre els tràmits i/o consultes i  per la Renda Garantida.

Amb relació a la Renda Garantida, per a noves sol·licituds es pot demanar cita prèvia trucant al telèfon anterior i a la bústia de l'Oficina de Treball: otg_vendrell.soc@gencat.cat per a canvis i aportació de documentació

Per a qüestions relacionades amb bonificacions de contractes, mesures de suport a les empreses, autònoms, cal adreçar-se a l'àrea de Serveis a les Empreses: serveisempresa.soc@gencat.cat i que per a casos de violència masclista el telèfon gratuït 24 hores els 365 dies de l'any és el 900 900 120 o el 112.

SEPE - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

El SEPE INFORMA: 

Una persona afectada per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) NO ha de fer cap tràmit (ni cita prèvia al SEPE ni inscripció al SOC). L'empresa que promou l'ERTO s'encarrega de tot i ho tramita directament al SEPE.

En el cas d'una persona que té un fi de contracte o un acomiadament individual de tramitació ordinària, cal que utilitza el canal "Presol·licitud de prestació individual" que trobarà a https://sede.sepe.gob.es  A partir de la demanda un funcionari del SEPE li trucarà  i farà la tramitació igual que fos de manera presencial. No és tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions.

Les pròrrogues dels subsidis es realitzen de forma automàtica, sense necessitat de sol·licitud, igual que les Declaracions anuals de persones majors de cinquanta-dos anys.