ADHESIÓ MUNICIPAL AL DECÀLEG DE LA FMC I L'ACM SOBRE LA COVID-19

 

L'alcalde de l'Ajuntament d''Albinyana ha signat un Decret d'adhesió al decàleg elaborat per L'Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, on  consten un paquet de mesures per combatre la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19.  AquestA adhesió té l'aval de tots els grups polítics municipals.  El decàleg inclou diverses propostes per reforçar el sistema sanitari, vetllar per les persones més vulnerables i impulsar l'economia

En l’àmbit sanitari, el municipalisme català aposta per la prevenció contra la pandèmia (també davant possibles brots futurs), mitjançant els tests massius, el manteniment del confinament, amb la línia del que demanen els experts epidemiològics, i el reforç del sistema sanitari, dotant als  professionals  d’equips de protecció, recursos i reconeixement.

Pel que fa a la crisi social,  es proposa l’establiment d’un pla de contingència social, que prioritzi i doni recursos i eines pels col·lectius més vulnerables. Es demana reorientar totes les polítiques públiques a l’atenció social i a la generació d’ocupació, estable, segura i de qualitat. En aquest sentit són especialment sensibles les polítiques d’habitatge social, amb la suspensió dels desnonaments i les ajudes per fer front al pagament de subministraments, hipoteques i lloguers, entre altres.

I finalment, en l’àmbit de la crisi econòmica, es reclama que les administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per poder-lo utilitzar per combatre la crisi amb polítiques expansionistes i anticícliques, la suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la preservació del teixit productiu, de PIMEs, autònoms i llocs de treball. 

Podeu llegir el decàleg en l'enllaç següent i consultar el Decret al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Albinyana + INFO

DECÀLEG PER LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA