ACTIVITAT FÍSICA A L'AIRE LLIURE I NOUS HORARIS PER A SORTIDES DE MENORS DE 14 ANYS

L'Ajuntament d'Albinyana, recomana els consells de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat per a la sortida permesa, a partir de demà dissabte, per a fer activitat física a l'aire lliure.

L'activitat física cal fer-la sempre de manera individual i sense contacte. No es poden utilitzar els equipaments i maquinària de musculació que hi ha als parcs públics. En cas de sortir amb bicicleta, l'àmbit territorial on es pot sortir és el del mateix municipi.

Cal seguir les mesures de prevenció i de protecció. Al municipi d'Albinyana les franges horàries per fer activitat física no s'apliquen, per tenir una població inferior a 5.000 habitants.Per tant, està permès -a partir de demà dissabte-  sortir a fer activitat física no professional a l'aire lliure, des de les 6 del matí a les 11 de la nit.

Els menors de 14 anys acompanyats només poden sortir, a partir de demà, de les 12 del migdia i fins a les 7 de la tarda.  PUBLICACIÓ AL BOE ON ES REGULA LES CONDICIONS PER A L'ACTIVITAT FÍSICA NO PROFESSIONAL A L'AIRE LLIURE I ELS NOUS HORARIS DE LES SORTIDES DE MENORS DE 14 ANYS En cas de sortida per fer un passeig, aquestes són les recomanacions que ha fet públic el Ministerio de Sanidad.

 

Es pot sortir a la via pública a passejar o a practicar un esport individual una vegada al dia. Als municipis i als ens territorials d’àmbit inferior al municipi de menys de 5000 habitants s’estableix una única franja horària perquè les persones, a partir de 14 anys d’edat, puguin passejar o fer esport, entre les 06:00h i les 23:00h.

REGLES PER AL PASSEIG

 • Es podrà sortir a passejar acompanyat d’una persona amb qui es convisqui.
 • Per necessitat d’acompanyament també es podrà passejar amb una persona empleada de la llar a càrrec  o persona cuidadora habitual.
 • Es podrà passejar fins a una distància màxima d’un quilòmetre des del domicili.

REGLES PER A LA PRÀCTICA DE L’ESPORT NO PROFESSIONAL

 • Pràctica no professional d’esport individual que no requereixi el contacte amb tercers.
 • Sortida individual.
 • Per necessitat d’acompanyament es podrà sortir amb una persona amb qui es convisqui,  o amb una persona empleada de la llar a càrrec o amb una persona cuidadora habitual.
 • Es pot realitzar dins el municipi de residència, sense límit de distància des del domicili.

REGLES PER AL PASSEIG I L’ESPORT

 • Distància de seguretat de 2 metres respecte les altres persones (no entre dues persones que passegin juntes).
 • Cal evitar espais concorreguts i aglomeracions de persones.
 • Si cal aturar-se per descansar, ha de ser pel  temps estrictament necessari.
 • Es pot circular per qualsevol via o espai d’ús públic.
 • No es pot accedir a instal·lacions esportives tancades.
 • No es poden utilitzar vehicles motoritzats ni el transport públic per arribar al lloc on es vulgui passejar o fer esport.
 • Cal aplicar les mesures de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries per evitar la Covid-19.

EXCLUSIONS

Les persones que s’indiquen a continuació no podran sortir a passejar ni a fer esport en els termes exposats:

 • Persones amb símptomes de Covid-19
 • Persones en aïllament domiciliari per diagnòstic de Covid-19.
 • Persones en període de quarantena domiciliària per contacte amb persona amb símptomes o diagnosticada de Covid-19.
 • Residents en centres sociosanitaris de gent gran.

REGLES PER AL PASSEIG DELS MENORS DE CATORZE ANYS

Es mantenen les condicions per al passeig del menors establertes en l’Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, però limitat a la franja horària d’entre les 12 i les 19h:

 • Un passeig diari de màxim 1 hora de duració, entre les 12:00 i les 19:00h.
 • Màxim de tres menors acompanyats sempre d’un adult responsable que hi convisqui o persona empleada de la llar que se n’encarregui.
 • A una distància no superior  a un quilòmetre del domicili del menor.
 • El grup haurà de mantenir una distància d’almenys dos metres amb les altres persones.
 • No es permet l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure ni a instal·lacions esportives.
 • S’haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront el COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 • Se n’exclou els menors amb símptomes o en aïllament domiciliari per haver estat diagnosticats o en contacte amb COVID-19.