AIGÜES D'ALBINYANA IMPULSA UNA CAMPANYA PER EVITAR QUE EL VÀTER SIGUI UNA PAPERERA

Aigües d'Albinyana impulsa la campanya #Nohollencis per tal recordar a la ciutadania que els elements de protecció i higiene com són mascaretes, guants o tovalloletes no es poden llençar al vàter. Poden provocar danys importants a la xarxa de les aigües residuals i fer funcionar malament la depuradora amb els costos econòmics que comporta. Tampoc s'hi poden abocar olis vegetals i greixos, cosmètics o pintures.

Guants i mascaretes, en el cas que hagin estat en contacte amb persones que hagin donat positiu en Coronavirus, hauran de dipositar-se sempre en el contenidor de restes per a la seva posterior eliminació. Si no hi ha casos de coronavirus, el procés serà més senzill. Tan sols cal mantenir separats correctament els residus normals de les mascaretes i guants utilitzats i introduir-los en una bossa de plàstic i en una segona bossa d'escombraries, dins d'una galleda diferent del de la resta de residus.

Per completar els bons hàbits en la llar, Aigües d'Albinyana recorda que tampoc les tovalloletes, molt utilitzades aquests dies, poden llançar-se al vàter. Tovalloletes humides, bastonets i altres tèxtils arriben fins a la depuradora. Aquest tipus de residus s’ha de tractar de manera especial i s’ha de transportar a un abocador industrial amb un vehicle degudament adaptat.

Però no només les tovalloletes i uns altres tèxtils provoquen danys en les infraestructures de sanejament. Olis vegetals i grasses, fàrmacs, cosmètics o pintures, són productes que llançats al vàter o a l'aigüera poden ocasionar conseqüències molt negatives també en el medi ambient i en la salut. Els olis vegetals, greixos alimentaris i olis per al cotxe, si són abocats pel desguàs, provoquen boles de greix que embussen els col·lectors dificultant la sortida dels gasos i donant lloc a les males olors a la xarxa de clavegueram. S'estima que un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 1.000 litres d'aigua. 

CONSELL DE L'AGÈNCIA CATANA DE RESIDUS

No està permès tampoc llençar al carrer ni  mascaretes ni guants pel risc de contagi que poden provocar. L'Agència Catalana de Residus indica els consells pràctics per una bona gestió dels residus domèstics motivada per la situació de la Covid-19. Els podeu trobar en el següent enllaç:

  CONSELLS GESTIÓ DE RESIDUS