LA MASCARETA SERÀ OBLIGATÒRIA, A PARTIR DE DEMÀ, A LA VIA PÚBLICA

Segons publica avui el BOE, en una Ordre del Ministeri de Sanitat, serà obligatori - a partir de demà-  dur mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al  públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metresVEURE BOE D'AVUI, CLICANT AQUÍ

Serà obligatòria per a persones de 6 anys en endavant.

No caldrà en les persones que tinguin dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l'ús de la mascareta o que ho tingui contraindicat per raó de salut o discapacitat.