Entrevistes de Selecció - Hosteleria a Masia Vilarenc Zenit - Calafell, el dia 10 de maig.

Format: Speed Dating, entrevistes d'entre 10 i 15 minuts amb les empreses participants. Cal inscripció

SPEED DATING 1